Kinderen opvoeden gaat op veel momenten vanzelf maar soms is het zoeken. Opvoeden is ook een beetje maatwerk: vaste regels over hoe je kinderen moet opvoeden bestaan niet. Elke ouder, elk kind en elke situatie is immers anders. Kinderen steunen, stimuleren en sturen brengt uitdagingen met zich mee. Op deze pagina vind je neutrale informatie over hoe een baby en peuter (van 0 tot 3 jaar) doorgaans ontwikkelen en opgroeien. Je vindt er een lijst van de lokale partners van het Huis van het Kind Grimbergen en hun websites. Ook de websites van andere organisaties en initiatieven die te maken hebben met het opvoeden en opgroeien van baby’s en peuters vind je hier. Heb je nog een opvoedvraag, gebruik de ‘groeimee’-knop. Zij zullen je persoonlijk binnen de drie werkdagen antwoorden.

 

Opvoeden en opgroeien
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Borstvoeding, Informatie, Opvoedingsstijlen)
bvba Tepee (Begeleiding, Stimuleren, Verzorging, Welbevinden)
CAW Halle-Vilvoorde (Opvoedingsondersteuning)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
CKG De Kleine Parachute (Agressie, Angst, Baby, Begeleiding, Boosheid, Broer, Driftbui, Echtscheiding ouders, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Huisbezoek, Hulp, Informatie, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Opvoedingsondersteuning, Opvoedingsproblemen, Ouderschap, Papa, Peuter, Ruzie, Slaapproblemen, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Zindelijkheid, Zorgen, Zus)
de opvoedingswinkel (Agressie, Angst, Baby, Boosheid, Broer, Driftbui, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Informatie, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Ouderschap, Papa, Ruzie, Slaapproblemen, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Zindelijkheid, Zorgen, Zus)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Opvoedingsondersteuning)
Familiehulp - Kraamzorg (Baby, Kraamzorg, Ondersteuning)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
Kind en Gezin (Motorische ontwikkeling, Opvoeding, Spelen, Taal en communicatie, Zindelijkheid, Zintuigen)
Kinderdagverblijf Chef-Tut (Gelijkheid, Openheid)
Kinderdagverblijf KRIBBEKRABBEL (Baby, Creche, Dreumes, Eten, Huiselijk, Kind en Gezin, Kinderdagverblijf, Kinderen, Kinderopvang, Leren, Ontwikkeling, Opvang, Opvoeding, Peuter, Rust, Slapen, Spelen, Structuur, Veiligheid, Verzorging)
Kinderdagverblijf SAM (Betrokkenheid, Verzorging, Welzijn)
Kinderdagverblijf Stekelbees (Ontwikkeling, Opvoeding)
Kinderdagverblijf Villa Rijckendael (Betrokkenheid, Verzorging, Welzijn)
Kraamzorg Landelijke Thuiszorg (Opvoedingsondersteuning)
Solidariteit voor het Gezin (Opvoedingsondersteuning, Postnatale thuisbegeleiding)
Spelotheek De Puzzel (Babyspeelgoed, Constructiespeelgoed, Fantasiespeelgoed, Speelgoed ontlenen, Zintuiglijk speelgoed)
Gezin en relatie
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Psychologie van huwelijk relaties en gezin)
CAW Halle-Vilvoorde (Bezoek, Echtscheiding ouders, Geweld, Ruzie thuis)
CKG De Kleine Parachute (Agressie, Angst, Baby, Begeleiding, Boosheid, Driftbui, Echtscheiding ouders, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Huisbezoek, Hulp, Informatie, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Opvoedingsondersteuning, Opvoedingsproblemen, Ouderschap, Papa, Peuter, Ruzie, Slaapproblemen, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Zindelijkheid, Zorgen, Zus)
de opvoedingswinkel (Agressie, Angst, Baby, Boosheid, Broer, Driftbui, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Informatie, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Ouderschap, Papa, Peuter, Ruzie, Slaapproblemen, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Zindelijkheid, Zorgen, Zus)
Familiehulp - Kraamzorg (Baby, Kraamzorg)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
Kind en Gezin (Beleving, Gezinsondersteuning, Ouderschap)
Kinderdagverblijf Chef-Tut (Familie, Huiselijk, Laagdrempelig, Multicultureel, Respect)
Kinderdagverblijf KRIBBEKRABBEL (Baby, Creche, Dreumes, Eten, Huiselijk, Kind en Gezin, Kinderdagverblijf, Kinderen, Kinderopvang, Leren, Ontwikkeling, Opvang, Opvoeding, Peuter, Rust, Slapen, Spelen, Structuur, Veiligheid, Verzorging)
Kinderdagverblijf SAM (Ouderparticipatie)
Kinderdagverblijf Stekelbees (Opvoeding)
Kinderdagverblijf Villa Rijckendael (Ouderparticipatie)
Kraamzorg Landelijke Thuiszorg (Babybadje geven, Babyverzorging, Babyvoeding, Bevalling, Boodschappen doen, Borstvoeding, Draagdoek, Emotionele ondersteuning, Flesvoeding, Geboorte, Gewicht, Huishouden, Hulp na bevalling, Koken, Kraamhulp, Kraamverzorgende, Kraamzorg, Observatie baby, Observatie moeder, Onderhoud, Ondersteuning bij gezinsbudget, Opvang oudere kinderen, Strijken, Vaatwas, Verzorging mama, Wassen, Wegen, Zorgen voor rust)
OCMW - Dienst Onthaalouders (Kinderen, Prijs volgens inkomen)
Solidariteit voor het Gezin (Babysitdienst, Kraamzorg, Opvoedingsondersteuning, Postnatale thuisbegeleiding, Thuisoppas zieke kinderen)
Warmkracht vzw - armen aan het woord (Armoede)
Werk, school en opvang
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Leren lezen, Nederlands leren, Onderwijs in Belgie)
bvba Tepee (Begeleiding, Groeien, Verzorging, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Ontwikkeling, Schoolangst, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Ontwikkeling, Schoolangst, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Ontwikkeling, Schoolangst, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Ontwikkeling, Schoolangst, Welbevinden)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Info voorschoolse opvang)
Familiehulp - Kraamzorg (Creche, Onthaalmoeder, Ophalen, Opvang, Ouder kind)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
Kind en Gezin (Borstvoedingspauze, Borstvoedingsverlof, Financieel, Kinderopvang, Moederschapsrust, Op het werk, Ouderschapsverlof, Vaderschapsverlof, Verlof)
Kinderdagverblijf Chef-Tut (Flexibiliteit, Kinderdagverblijf)
Kinderdagverblijf KRIBBEKRABBEL (Baby, Creche, Dreumes, Eten, Huiselijk, Kind en Gezin, Kinderdagverblijf, Kinderen, Kinderopvang, Leren, Ontwikkeling, Opvang, Opvoeding, Peuter, Rust, Slapen, Spelen, Structuur, Veiligheid, Verzorging)
Kinderdagverblijf SAM (Voorschoolse groepsopvang)
Kinderdagverblijf Stekelbees (Ontwikkeling, Opvang, Welbevinden)
Kinderdagverblijf Villa Rijckendael (Voorschoolse groepsopvang)
OCMW - Dienst Onthaalouders (Creche, Gezin, Gezinsopvang Grimbergen, Inclusieve opvang, Kinderdagverblijf, Kinderkribbe, Kinderopvang, Kribbe, OCMW onthaalouders, Onthaalmoeder, Onthaalouder, Onthaalvader, Wachtlijst voorschools)
Solidariteit voor het Gezin (Huishoudhulp, Thuisoppas zieke kinderen)
Spelotheek De Puzzel (Didactisch materiaal, Speelgoed ontlenen)
VBS de Ankering (Instapklas)
VBS de Cirkel (Instapklas)
Gezond en wel
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Eetproblemen en stoornissen, Hygiene en verzorging, Informatie, Kindervoeding, Slaapproblemen, Sport en fitheid, Voeding, Voedingsgewoonten)
bvba Tepee (Welbevinden)
CAW Halle-Vilvoorde (Eenzaamheid, Goed in je vel, Pesten, Snijden, Sociale druk, Sociale vaardigheden, Verdriet, Wie ben ik, Zelfdoding, Zelfverwonding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Eetproblemen en stoornissen, Gehoor, Gezondheid, Groeien, Lichamelijke ontwikkeling, Vaccinaties, Zicht)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Eetproblemen en stoornissen, Gehoor, Gezondheid, Groeien, Lichamelijke ontwikkeling, Vaccinaties, Zicht)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Eetproblemen en stoornissen, Gehoor, Gezondheid, Groeien, Lichamelijke ontwikkeling, Vaccinaties, Zicht)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Eetproblemen en stoornissen, Gehoor, Gezondheid, Groeien, Lichamelijke ontwikkeling, Vaccinaties, Zicht)
Familiehulp - Kraamzorg (Baby, Kraamzorg, Ondersteuning)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
Kind en Gezin (Babyblues, Beweging, Borstvoeding, Flesvoeding, Gezondheid, Hygiene en verzorging, Kindermishandeling, Koorts, Ontwikkeling, Post-partumdepressie, Slapen, Vaccinaties, Veilig slapen, Veiligheid, Vervoer, Verzorging, Voeding, Wiegedood)
Kinderdagverblijf Chef-Tut (Kwaliteit)
Kinderdagverblijf KRIBBEKRABBEL (Baby, Creche, Dreumes, Eten, Huiselijk, Kind en Gezin, Kinderdagverblijf, Kinderen, Kinderopvang, Leren, Ontwikkeling, Opvang, Opvoeding, Peuter, Rust, Slapen, Spelen, Structuur, Veiligheid, Verzorging)
Kinderdagverblijf SAM (Algemene gezondheid van het kind, Gezonde voeding)
Kinderdagverblijf Stekelbees (Gezonde voeding, Motorische ontwikkeling, Veilig slapen)
Kinderdagverblijf Villa Rijckendael (Algemene gezondheid van het kind, Gezonde voeding)
Kraamzorg Landelijke Thuiszorg (Emotionele ondersteuning, Ondersteuning bij ontspanning)
OCMW - Dienst Onthaalouders (Controle Kind en Gezin, Hygiene en verzorging)
Solidariteit voor het Gezin (Postnatale thuisbegeleiding, Thuisoppas zieke kinderen, Thuisverpleging)
Spelotheek De Puzzel (Babyschommel, Beweging, Buitenspeelgoed, Snoezelen, Speelgoed ontlenen)
Vrije tijd
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie)
CAW Halle-Vilvoorde (Hobbies, Leuke dingen doen, Sport, Vakantie)
Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen (Educatie, Familieverband, Muziek, Theater)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Events, Speelruimte)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin, KinderOppasDienst)
Solidariteit voor het Gezin (Babysitdienst, Huishoudhulp)
Spelotheek De Puzzel (Buitenspeelgoed, Gezelschapsspelen, Puzzel, Speelgoed ontlenen, Verkleedkoffer)

 

Nog enkele nuttige websites :

De Bakermat - Expertisecentrum kraamzorg, groepspraktijk vroedvouwen, kenniscentrum borstvoeding

Logo Zenneland - Gezondheid troef

EXPOO - Expertisecentrum opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid

  Antwoord niet gevonden?