Kinderen opvoeden gaat op veel momenten vanzelf maar soms is het zoeken. Opvoeden is ook een beetje maatwerk: vaste regels over hoe je kinderen moet opvoeden bestaan niet. Elke ouder, elk kind en elke situatie is immers anders. Kinderen steunen, stimuleren en sturen brengt uitdagingen met zich mee. Op deze pagina vind je neutrale informatie over de ontwikkeling van pubers en jongvolwassenen. Je vindt er een lijst van de lokale partners van het Huis van het Kind Grimbergen en hun websites. Ook de websites van andere organisaties en initiatieven die te maken hebben met het opvoeden en opgroeien van kinderen tussen 12 en 18 jaar vind je hier. Heb je nog een opvoedvraag, gebruik de ‘groeimee’-knop. Zij zullen je persoonlijk binnen de drie werkdagen antwoorden.

 

Opvoeden en opgroeien
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Moeilijke pubers, Opvoedingsstijlen)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
de opvoedingswinkel (Agressie, Angst, Boosheid, Broer, Driftbui, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Faalangst, Gamen, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Informatie, Internet, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Ouderschap, Papa, Puber, Puberteit, Ruzie, Slaapproblemen, Sociale media, Stress, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Vrienden, Zorgen, Zus)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Opvoedingsondersteuning)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
JAC Halle-Vilvoorde (Opgroeien, Puberteit, Tienerzwangerschap, Zwangerschap)
Spelotheek De Puzzel (Speelgoed ontlenen)
Gezin en relatie
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Psychologie van huwelijk relaties en gezin, Seksuele opvoeding)
de opvoedingswinkel (Agressie, Angst, Boosheid, Broer, Driftbui, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Faalangst, Gamen, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Informatie, Internet, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Ouderschap, Papa, Puber, Puberteit, Ruzie, Slaapproblemen, Sociale media, Stress, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Vrienden, Zorgen, Zus)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
JAC Halle-Vilvoorde (Echtscheiding ouders, Liefdesverdriet, Ouders, Relaties, Ruzie thuis, Vrienden, Zwangerschap)
Warmkracht vzw - armen aan het woord (Armoede)
Werk, school en opvang
Bibliotheek Grimbergen (Andere talen leren, Boeken, Duits leren, Engels leren, Frans leren, Informatie, Internet, Jeugdboekenmaand, Leerproblemen, Nederlands leren, Onderwijs in Belgie, Schoolbibliotheek)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (ADD, ADHD, DCD, DCS, Dyscalculie, Dyslexie, Leerstoornis, Leren, Onderwijs, Pesten, Puberteit, Rouw, Schoolangst, Schoolkeuze, Spijbelen, Studeren, Studiekeuze, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (ADD, ADHD, DCD, DCS, Dyscalculie, Dyslexie, Leerstoornis, Leren, Onderwijs, Pesten, Puberteit, Rouw, Schoolangst, Schoolkeuze, Spijbelen, Studeren, Studiekeuze, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (ADD, ADHD, DCD, DCS, Dyscalculie, Dyslexie, Leerstoornis, Leren, Onderwijs, Pesten, Puberteit, Rouw, Schoolangst, Schoolkeuze, Spijbelen, Studeren, Studiekeuze, Welbevinden)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (ADD, ADHD, DCD, DCS, Dyscalculie, Dyslexie, Leerstoornis, Leren, Onderwijs, Pesten, Puberteit, Rouw, Schoolangst, Schoolkeuze, Spijbelen, Studeren, Studiekeuze, Welbevinden)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Vakantieopvang)
Gemeentelijke Academie Grimbergen (Dans, Dansinitiatie, Muziek spelen, Muzische vorming, Podiumervaring, Podiumkunsten, Toneel spelen, Verbale vorming)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
JAC Halle-Vilvoorde (Begeleid zelfstandig wonen, Sollicitatie, Studeren, Vakantiejob, Werk)
Spelotheek De Puzzel (Speelgoed ontlenen)
Gezond en wel
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Eetproblemen en stoornissen, Informatie, Lichaamsverzorging en schoonheid, Slaapproblemen, Sport en fitheid, Voeding, Voedingsgewoonten)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Gezondheid, Groeien, Puberteit, Vaccinaties)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Gezondheid, Groeien, Puberteit, Vaccinaties)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Gezondheid, Groeien, Puberteit, Vaccinaties)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Gezondheid, Groeien, Puberteit, Vaccinaties)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
JAC Halle-Vilvoorde (Cyberpesten, Eenzaamheid, Goed in je vel, Pesten, Snijden, Sociale druk, Sociale vaardigheden, Verdriet, Wie ben ik, Zelfdoding, Zelfverwonding)
Spelotheek De Puzzel (Buitenspeelgoed, Snoezelen, Speelgoed ontlenen, Sportmateriaal)
Vrije tijd
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Hobbies, Informatie, Kinder- en Jeugdjury, Knutselen)
Cultuurcentrum Strombeek Grimbergen (Beeldende ateliers, Dans, Educatie, Muziek, Podiumvoorstellingen, Secundaire school, Theater, Voorstellingen)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Events, Fuiven, Speelruimte)
Gemeentelijke Academie Grimbergen (Dans, Dansinitiatie, Muziek spelen, Muzische vorming, Podiumervaring, Podiumkunsten, Toneel spelen, Verbale vorming)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin, KinderOppasDienst)
JAC Halle-Vilvoorde (Gamen, Jeugdadviseurs, Sociale media, Sociale vaardigheidstraining, Vrijwilligerswerk)
Spelotheek De Puzzel (Buitenspeelgoed, Gezelschapsspelen, Speelgoed ontlenen, Sportmateriaal)

 

Nog enkele nuttige websites :

Logo Zenneland - Gezondheid troef

EXPOO - Expertisecentrum opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid

De Opvoedingslijn - Eerste hulp bij opvoedingsgevallen

Gezond Opvoeden 

Centrum ZitStil - Het kennis- en expertisecentrum ADHD en ADD in Vlanderen

Awel - Luistert naar kinderen en jongeren

Kopp VLANDEREN - Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw

Onderwijs Vlaanderen - Vlaanderen is onderwijs en vorming

  Antwoord niet gevonden?