dinsdag van 16u tot 20u
zaterdag van 10u tot 12u
woensdag van 14u tot 17u


dinsdag 9 – zaterdag 13 – woensdag 17 januari
dinsdag 6 – zaterdag 10 – woensdag 21 februari
dinsdag 6 – zaterdag 10 – woensdag 21 maart
dinsdag 3 – zaterdag 14 – woensdag 18 april
dinsdag 8 – zaterdag 12 mei
dinsdag 5 – zaterdag 9 – woensdag 20 juni
dinsdag 3 – zaterdag 14 – woensdag 18 juli
dinsdag 7 – zaterdag 11 – woensdag 22 augustus
dinsdag 4 – zaterdag 8 – woensdag 19 september
dinsdag 2 – zaterdag 13 – woensdag 17 oktober
dinsdag 6 – zaterdag 10 – woensdag 21 november
dinsdag 4 – zaterdag 8 – woensdag 19 december