Na het fantaseren over mooie kindernamen, een toekomstbeeld over een gezin, … wordt het verlangen naar kinderen steeds concreter. Op dat moment is het van belang om zich goed te informeren. Een aangepaste levensstijl bevordert immers de vruchtbaarheid. Er zijn belangrijke adviezen inzake voeding (bv. foliumzuur), vruchtbare dagen kunnen berekend worden en misschien groeit de nood aan bijkomende informatie wanneer het vervullen van de kinderwens op zich laat wachten. Er is ook een gerichte zorg aangewezen om tijdig verhoogde risico's op te sporen, noodzakelijke informatie te geven en, indien noodzakelijk, door te verwijzen.

 

  • De Verdwaalde Ooievaar - Kinderwens met omwegen 
  • De Bakermat - Expertisecentrum kraamzorg, groepspraktijk vroedvouwen, kenniscentrum borstvoeding
  • EXPOO - Expertisecentrum opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid
Opvoeden en opgroeien
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Zwangerschap)
Gezin en relatie
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Psychologie van huwelijk relaties en gezin)
Kind en Gezin (Adoptie, Vruchtbaarheid)
Werk, school en opvang
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie)
Gezond en wel
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Hygiene en verzorging, Informatie)
Kind en Gezin (Gezondheid, Levenswijze, Voeding, Vruchtbaarheid)
Solidariteit voor het Gezin (Thuisverpleging)
Vrije tijd
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie)
 Antwoord niet gevonden?      

...