Kinderen opvoeden gaat op veel momenten vanzelf maar soms is het zoeken. Opvoeden is ook een beetje maatwerk: vaste regels over hoe je kinderen moet opvoeden bestaan niet. Elke ouder, elk kind en elke situatie is immers anders. Kinderen steunen, stimuleren en sturen brengt uitdagingen met zich mee, vanaf de pasgeborene tot de jongvolwassene. Op deze pagina vind je neutrale informatie over allerhande lokale partners van het Huis van het Kind Grimbergen en krijg je toegang tot hun websites. Ook de websites van andere organisaties en initiatieven die te maken hebben met het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren vind je hier. Heb je nog een opvoedvraag, gebruik de ‘groeimee’-knop. Zij zullen je persoonlijk binnen de drie werkdagen antwoorden.

 

Kinderwens
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Zwangerschap)
-9 tot 0j
Bibliotheek Grimbergen (Abortus, Bevalling, Boeken, Borstvoeding, Informatie)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Opvoedingsondersteuning)
Familiehulp - Kraamzorg (Baby, Kraamzorg, Ondersteuning)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
Kraamzorg Landelijke Thuiszorg (Opvoedingsondersteuning)
Solidariteit voor het Gezin (Zwangerschapscursussen)
0 tot 3j
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Borstvoeding, Informatie, Opvoedingsstijlen)
bvba Tepee (Begeleiding, Stimuleren, Verzorging, Welbevinden)
CAW Halle-Vilvoorde (Opvoedingsondersteuning)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
CKG De Kleine Parachute (Agressie, Angst, Baby, Begeleiding, Boosheid, Broer, Driftbui, Echtscheiding ouders, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Huisbezoek, Hulp, Informatie, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Opvoedingsondersteuning, Opvoedingsproblemen, Ouderschap, Papa, Peuter, Ruzie, Slaapproblemen, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Zindelijkheid, Zorgen, Zus)
de opvoedingswinkel (Agressie, Angst, Baby, Boosheid, Broer, Driftbui, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Informatie, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Ouderschap, Papa, Ruzie, Slaapproblemen, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Zindelijkheid, Zorgen, Zus)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Opvoedingsondersteuning)
Familiehulp - Kraamzorg (Baby, Kraamzorg, Ondersteuning)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
Kind en Gezin (Motorische ontwikkeling, Opvoeding, Spelen, Taal en communicatie, Zindelijkheid, Zintuigen)
Kinderdagverblijf Chef-Tut (Gelijkheid, Openheid)
Kinderdagverblijf KRIBBEKRABBEL (Baby, Creche, Dreumes, Eten, Huiselijk, Kind en Gezin, Kinderdagverblijf, Kinderen, Kinderopvang, Leren, Ontwikkeling, Opvang, Opvoeding, Peuter, Rust, Slapen, Spelen, Structuur, Veiligheid, Verzorging)
Kinderdagverblijf SAM (Betrokkenheid, Verzorging, Welzijn)
Kinderdagverblijf Stekelbees (Ontwikkeling, Opvoeding)
Kinderdagverblijf Villa Rijckendael (Betrokkenheid, Verzorging, Welzijn)
Kraamzorg Landelijke Thuiszorg (Opvoedingsondersteuning)
Solidariteit voor het Gezin (Opvoedingsondersteuning, Postnatale thuisbegeleiding)
Spelotheek De Puzzel (Babyspeelgoed, Constructiespeelgoed, Fantasiespeelgoed, Speelgoed ontlenen, Zintuiglijk speelgoed)
3 tot 6j
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Opvoedingsstijlen)
CAW Halle-Vilvoorde (Opvoedingsondersteuning)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Moeilijk gedrag, Ontwikkeling, Opvoeding)
CKG De Kleine Parachute (Agressie, Angst, Begeleiding, Boosheid, Broer, Driftbui, Echtscheiding ouders, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Faalangst, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Huisbezoek, Hulp, Informatie, Kleuter, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Opvoedingsondersteuning, Opvoedingsproblemen, Ouderschap, Papa, Ruzie, Slaapproblemen, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Zorgen, Zus)
de opvoedingswinkel (Agressie, Angst, Boosheid, Broer, Driftbui, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Faalangst, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Informatie, Kleuter, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Ouderschap, Papa, Ruzie, Slaapproblemen, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Zorgen, Zus)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Opvoedingsondersteuning)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
Solidariteit voor het Gezin (Opvoedingsondersteuning)
Spelotheek De Puzzel (Constructiespeelgoed, Educatief speelgoed, Fantasiespeelgoed, Speelgoed ontlenen)
6 tot 12j
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Opvoedingsstijlen)
CAW Halle-Vilvoorde (Opvoedingsondersteuning)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
CKG De Kleine Parachute (Agressie, Angst, Begeleiding, Boosheid, Broer, Driftbui, Echtscheiding ouders, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Faalangst, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Huisbezoek, Hulp, Informatie, Kind, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Opvoedingsondersteuning, Opvoedingsproblemen, Ouderschap, Papa, Ruzie, Slaapproblemen, Stress, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Zorgen, Zus)
de opvoedingswinkel (Agressie, Angst, Boosheid, Broer, Driftbui, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Faalangst, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Informatie, Kind, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Ouderschap, Papa, Ruzie, Slaapproblemen, Stress, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Vrienden, Zorgen, Zus)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Opvoedingsondersteuning)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
Solidariteit voor het Gezin (Opvoedingsondersteuning)
Spelotheek De Puzzel (Constructiespeelgoed, Educatief speelgoed, Fantasiespeelgoed, Speelgoed ontlenen)
12 tot 18j
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Moeilijke pubers, Opvoedingsstijlen)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
de opvoedingswinkel (Agressie, Angst, Boosheid, Broer, Driftbui, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Faalangst, Gamen, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Informatie, Internet, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Ouderschap, Papa, Puber, Puberteit, Ruzie, Slaapproblemen, Sociale media, Stress, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Vrienden, Zorgen, Zus)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Opvoedingsondersteuning)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
JAC Halle-Vilvoorde (Opgroeien, Puberteit, Tienerzwangerschap, Zwangerschap)
Spelotheek De Puzzel (Speelgoed ontlenen)
18 tot 25j
Bibliotheek Grimbergen (Boeken, Informatie, Moeilijke pubers)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) NoordWest Brabant (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding - CLB (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO! CLB Vilvoorde (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
Centrum voor Leerlingenbegeleiding Pieter Breughel (VCLB) (Moeilijk gedrag, Opvoeding)
de opvoedingswinkel (Agressie, Angst, Boosheid, Broer, Driftbui, Eetproblemen en stoornissen, Emoties, Faalangst, Gamen, Gedrag, Gevoelens, Gezin, Informatie, Internet, Mama, Moeilijk gedrag, Niet luisteren, Ondersteuning, Ontwikkeling, Opgroeien, Opvoeding, Ouderschap, Papa, Ruzie, Slaapproblemen, Sociale media, Stress, Twijfels, Vechten, Verdriet, Vragen, Vrienden, Zindelijkheid, Zorgen, Zus)
Dienst Welzijn - afdeling Jeugd (Opvoedingsondersteuning)
Gezinsbond afdeling Grimbergen - Beigem (Gezin)
JAC Halle-Vilvoorde (Kinderwens, Opgroeien, Volwassen worden, Zwangerschap)

 

Nog enkele nuttige websites :

De Bakermat - Expertisecentrum kraamzorg, groepspraktijk vroedvouwen, kenniscentrum borstvoeding

Logo Zenneland - Gezondheid troef

EXPOO - Expertisecentrum opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid

De Opvoedingslijn - Eerste hulp bij opvoedingsgevallen

Gezond Opvoeden 

Centrum ZitStil - Het kennis- en expertisecentrum ADHD en ADD in Vlanderen

Awel - Luistert naar kinderen en jongeren

Kopp VLANDEREN - Familieplatform Geestelijke Gezondheid vzw

  Antwoord niet gevonden?